Oferta

 • prowadzenie rozliczeń w formie Książki Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • rozliczanie VAT dla rolników
 • sporządzanie deklaracji PIT, CIT i VAT
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • rozliczanie płac
 • sporządzanie dokumentów do zwrotu VAT w budownictwie (WZM)
 • rozliczanie opłat środowiskowych
 • zakładanie indywidualnej działalności oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • doradztwo podatkowe